Διαμαρτυρία στην Περιφέρεια για τα έργα στο Σέιχ Σου

H κινητοποίηση ενάντια στην ιδιαίτερα εκτεταμένη και καταστρεπτική παρέμβαση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης στο Σέιχ Σου, με το πρόσχημα της πυροπροστασίας, υποστηρίχθηκε συντονισμένα, από τις πρώτες ημέρες των έργων, με αλλεπάλληλες συζητήσεις στο συντονιστικό του Δικτύου, με εισηγητές την Επιτροπή για τη σωτηρία του Σέιχ Σου. Εκεί αποφασίσθηκεη σύνταξη μνημονίου που θα παρουσίαζε την επεξεργασία των θέσεών μας το οποίο θα προωθείτο ιδιοχείρως σε συναντήσεις οι οποίες ορίσθηκαν άμεσα, ακόμα και μέσα στη γιορτινή περίοδο, με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διευθύντρια Δασών Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ & ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΕΙΧ ΣΟΥ έχει ως εξής:

Οι Συλλογικότητες, ΜΚΟ και Φορείς της Θεσσαλονίκης, που συμμετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, και υπογράφουμε παρακάτω απευθυνόμαστε στο Γ Γραμματέα της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, πολιτικό Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Κεντρικής Μακεδονίας και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, για να εκφράσουμε την ριζική μας αντίθεση και διαμαρτυρία, για την παράνομη απόφαση δημιουργίας δικτύου νέων δρόμων στην καρδιά του δάσους του Σειχ Σου, το δασικό χαρακτήρα του οποίου θα έπρεπε να προστατεύει όχι μόνο το Δασαρχείο, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο της Πολιτείας.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΔ3412/5-10-2007 Απόφαση του Διευθυντή Δασών Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε τη μελέτη «Βελτίωση και Κατασκευή Τεχνικών Έργων Δασικού Αντιπυρικού Οδικού Δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης» η οποία έχει σαν αντικείμενο τη διαπλάτυνση των υπαρχόντων 18 δασικών δρόμων Β και Γ κατηγορίας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του δάσους, με πρόσχημα την διευκόλυνση της διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων. Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη και παράνομη και εκθέτει μια υπηρεσία, που έχει από τον νόμο κύριο καθήκον την προστασία των δασών.

Είναι απόφαση απαράδεκτη και δασοκτόνα, καθώς δεν δικαιολογείται επέμβαση τέτοιας έκτασης στο δασικό οικοσύστημα από τους λόγους που προσχηματικά επικαλείται και τούτο διότι: 1) Το πλάτος των δρόμων που σε πολλά σημεία, μετά τη διαπλάτυνση, υπερβαίνει τα 15 μέτρα, το κατάστρωμα που μετατρέπεται σε σκυρόστρωτο, οι ευθυγραμμίσεις που γίνονται με την μέθοδο του εκβραχισμού και του μπαζώματος και η τοποθέτηση σωληνωτών οχετών, παραπέμπουν σε τεχνικά έργα κύριας οδοποιίας, παρέχοντας υποδομή έτοιμη για ασφαλτόστρωση, κάτι που αρνείται η Υπηρεσία μεν, αλλά που υπάρχει στις μελέτες και τη Σύμβαση του έργου για τον έναν τουλάχιστον από τους κύριους δρόμους, μήκους 16 χλμ. 2) Η πρόβλεψη οδοσήμανσης με 77 πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας (κατεύθυνσης) διαστάσεων 1,20Χ0,60 μέτρων δεν μπορεί παρά να προαλείφει την κατασκευή δρόμου, προορισμένου να εξυπηρετήσει κυκλοφορία Ι.Χ. αυτοκινήτων και όχι ανάγκες δασοπροστασίας. Η υπάρχουσα εμπειρία της παράδοσης του δασικού Δρόμου Φιλίππειο – Εξοχή – Παπανικολάου, που παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως ένα έργο που θα εξυπηρετούσε τις επείγουσες ανάγκες πρόσβασης των ασθενοφόρων και σήμερα έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στα ΙΧ, μας καθιστά εξαιρετικά δύσπιστους ως προς τις ανάγκες που επικαλείται το Δασαρχείο.

Πιστεύουμε, ότι η καλύτερη προστασία του δάσους, τόσο από τις πυρκαγιές όσο και από τις καταπατήσεις, δεν είναι η διάνοιξη νέων ή η διαπλάτυνση υπαρχόντων δρόμων, είναι αντίθετα η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα του οικοσυστήματος με ελαχιστοποίηση των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων, που ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη πρόσβαση με ΙΧ αυτοκίνητα σε όλα τα σημεία του. Εξάλλου η εμπειρία της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1997 έδειξε, ότι η καταστροφή του 10% περίπου του δάσους, για την διάνοιξη δασικών οδών και αντιπυρικών λωρίδων, υπήρξε ελάχιστα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της φωτιάς, που κατέστρεψε τα 2/3 του δάσους, που είχε απομείνει μετά την κατασκευή της περιφερειακής οδού.

Επιπλέον, η έγκριση του έργου που προαναφέρθηκε είναι παράνομη για τους εξής λόγους: 1) Η μελέτη που συνέταξε το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης δεν περιλαμβάνει την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, όπως σαφώς προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3208/2003. Η απαλλαγή από την σχετική υποχρέωση, την οποία επικαλείται η Υπηρεσία, αναφέρεται σε προγενέστερες αποφάσεις της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας που ως εκ τούτου δεν έχουν ισχύ. Η ουσιαστική αυτή παράλειψη καθιστά την υπάρχουσα μελέτη άκυρη από νομική και ουσιαστική άποψη. 2) Για την κατασκευή του έργου-το οποίο χρηματοδοτήθηκε και από πόρους της Ε.Ε. που προβλέπονται για την ενίσχυση και όχι για την κατάργηση του δασικού χαρακτήρα του Σειχ Σου- το Δασαρχείο παραβίασε ευθέως υποχρεώσεις του, έτσι όπως αυτές προκύπτουν τόσο από την εθνική νομοθεσία, όσο και από αυτή της Ε.Ε., αφού παρέλειψε να αναρτήσει πληροφοριακές πινακίδες (υποχρεωτικές για κάθε Δημόσιο συγχρηματοδοτούμενο Έργο) όπου θα έπρεπε να αναγράφονται ο τίτλος του Έργου, η αναθέτουσα Αρχή, ο προϋπολογισμός και η προέλευση της χρηματοδότησης, όπως και ο ανάδοχος εργολάβος.

Θεωρούμε το γεγονός όχι μια απλή παράλειψη, αλλά μια σκόπιμη πράξη στα πλαίσια της πολιτικής της εν κρυπτώ εκτέλεσης του έργου, μακριά από κάθε δημοσιότητα και νόμιμη διαμαρτυρία, για την δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων σε βάρος του δάσους και της πόλης της οποίας αποτελεί πνεύμονα. Η ίδια η μελέτη εξ άλλου, είναι πλήρης γενικοτήτων, ασαφειών, αντιφάσεων και παραλείψεων αφού : 1. Απουσιάζει η αναλυτική περιγραφή των έργων και ο προϋπολογισμός τους 2. Δεν διευκρινίζει σαφώς τα όρια των εφαρμοζόμενων επεμβάσεων αφού άλλοτε η διαπλάτυνση των δρόμων Β κατηγορίας θα φθάσει τα 6 μέτρα και άλλοτε μπορεί να φθάσει τα 6 μέτρα κατ ελάχιστο. 3. Υπάρχουν αντιφατικές διατυπώσεις για τη μορφή του δασικού δρόμου «Χίλια Δένδρα-Εξοχή» εάν θα σκυροστρωθεί, ή θα κατασκευασθεί με ασφαλτοτάπητα. 4. Δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη κατασκευαστικά σχέδια οδοποιίας, όπως μηκοτομές, εγκάρσιες τομές, σχέδια τεχνικών έργων υποδομής, οριζοντιογραφίες και διόρθωση κλίσεων.

Σε μια εποχή, όπου αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η καταστροφή των δασών επιφέρει μη αντιστρεπτές βλάβες στο κλίμα του πλανήτη και η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασικών οικοσυστημάτων αναδεικνύεται ως ύψιστη προτεραιότητα όλων των κυβερνήσεων του κόσμου, η εμμονή στην καταστροφή των δασών για την εξυπηρέτηση της αυτοκίνησης, ιδιαίτερα σε μια πόλη, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των πρωταθλητριών στους αστικούς αέριους ρύπους, αποτελεί μια παράλογη και καταστροφική επιλογή.

Ζητάμε την άμεση διακοπή των εργασιών εκτέλεσης των συγκεκριμένων έργων, την ακύρωση των παράνομων εγκριτικών αποφάσεων και την επανεξέταση της σκοπιμότητας του συγκεκριμένου έργου, όπως και την επανεξέταση της φιλοσοφίας, των όρων και του τρόπου εκτέλεσης του συνόλου των έργων που μετατρέπουν σταδιακά το Σέιχ Σου από ενιαίο δασικό οικοσύστημα σε διαχειριζόμενο αστικό πάρκο. Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ           Επιτροπή για την Προστασία του Σειχ Σου

Αναπηρία Σήμερα, Άρδην, Αυτοσχεδία, Ένωση για τα δικαιώματα των Πεζών, Επιτροπή Κατοίκων Καραμπουρνάκι, Green Attack, Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΚΕΑΝ, ΠΟΛΙΤΕΣ κατά της Υποθαλάσσιας, Ρήξη, Σύλλογος Κατοίκων για την Υπεράσπιση του Στρατοπέδου Καρατάσου, Φίλοι Πρασίνου Θεσσαλονίκης, Φίλοι του Λαογραφικού & Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας

Ο

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s