Οι παρεμβάσεις στη συζήτηση για το Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009
Αμφιθέατρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Τα Κινήματα Πόλης, οι Συλλογικότητες, οι ΜΚΟ και οι φορείς  που συμμετέχουν στο ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διοργάνωσαν με την ευκαιρία της διαβούλευσης του ΥΠΕΧΩΔΕ, την πρώτη ανοικτή δημόσια συζήτηση για την πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση της πόλης που προαναγγέλλει η επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί όλοι οι δήμοι που βρίσκονται στην περιοχή που περιλαμβάνει η πρόταση ορίων του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και φορείς, σύλλογοι και εκπρόσωποι δημοτικών και νομαρχιακών κινήσεων της Θεσσαλονίκης -στο μέτρο του εφικτού. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που φιλοξένησε τη συνάντηση, παραβρέθηκαν πολλοί μηχανικοί με κυρίαρχους τους πολεοδόμους, χωροτάκτες και αρχιτέκτονες, αλλά και εκπρόσωπος της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης- Αντινομάρχης Πολεοδομικού- Δήμου Πεύκων, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι Θεσσαλονίκης, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, του Γεωπονικού συλλόγου, του ΤΕΕ-ΤΚΜ και πολλά μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ εκπροσωπώντας τις Κινήσεις τους. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.  Καϊλή.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Γιώργος Αντωνόπουλος πολιτικός μηχανικός, εκ  μέρους του συντονιστικού  του Δικτύου Κινήσεων Θεσσαλονίκης, αναφέροντας συνοπτικά το στόχο και το πνεύμα που έθεσε το ΔΙΚΤΥΟ για τη συζήτηση με σκοπό να συνεισφέρει στη διαμόρφωση απόψεων και θέσεων για την πόλη που μας αφορά. Μεταξύ άλλων τόνισε για τον ΟΡΘΕ ότι χρειάζεται  πολιτική βούληση από την κεντρική και τοπική εξουσία για την υλοποίηση του ΡΣ. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε συνολικός σχεδιασμός που να προχωρά. Ο ΟΡΘΕ δεν μπόρεσε να συμβάλει στη στην επίλυση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων

Αντίθετα από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του ΟΡΘΕ η κεντρική εξουσία φρόντισε να τον αποδυναμώσει και να τον ξεκόψει από την κοινωνία, όταν κατάργησε το 25μελές Συμβούλιο Ρυθμιστικού και έτσι έπαψε ο ΟΡΘΕ να είναι συντονιστής. Μάλιστα χωρίς δική του δομή με δανεικούς υπαλλήλους και έχοντας καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Άρα οποιαδήποτε συζήτηση για την επικαιροποίηση και τα όρια του νέου ΡΣ θα πρέπει να πάρει υπόψη τα παραπάνω και να γίνει αντιστοίχιση με την διοικητική διάρθρωση της περιοχής μας.

Να φύγει ο ΟΡΘΕ από την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ και να περάσει είτε σε μια εκλεγμένη περιφερειακή αρχή αν επιλεγεί η πρόταση για μεγάλη διεύρυνση η σε μια νέα μορφή μητροπολιτικής διοίκησης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Κεντρικός ομιλητής της συνάντησης ήταν ο χωροτάκτης Χρυσός Μακράκης.
Με θέμα «Το Ελληνικό Σύστημα Σχεδιασμού» και τις εξειδικεύσεις του, έκανε μία συνοπτική παρουσίαση το γενικού τοπίου μέσα στο οποίο εξελίσσεται η πολεοδομική, χωροταξική και αναπτυξιακή πορεία του αστικού χώρου.
Έγινε σαφής η σχέση μεταξύ αναπτυξιακού σχεδιασμού και των ρυθμιστικών σχεδίων και αναφέρθηκε ειδικότερα η πορεία του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης από την έναρξη ισχύος του μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκαν οι σημαντικές στιγμές – θετικές και αρνητικές στην εξέλιξη εφαρμογής του και αναπτύχθηκε ο βαθμός που είναι αναγκαία η επικαιροποίηση του σήμερα.

Γενικά εκτιμήθηκε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης ήταν ένα επαναστατικό σχέδιο για την εποχή του και περιέχει μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα προοδευτικές διατάξεις αειφορίας και περιβαλλοντικής οπτικής. Το πρόβλημα που εντοπίσθηκε και είναι κοινή διαπίστωση σε όλες τις αναλύσεις που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για εφαρμογή των προωθημένων διατάξεών του – κύρια το αντιπροσωπευτικό συντονιστικό όργανο «Συμβούλιο Ρυθμιστικού» το οποίο αντικαταστάθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με ολοκληρωτική εξαφάνιση του ρόλου και των δυνατοτήτων του.

Στη συνέχεια μίλησε ο καθ. Νίκος Παπαμίχος, εκ των μελετητών της νέας μελέτης επικαιροποίησης του ΡΣΘ, ο οποίος χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία της μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη τόνισε ότι οι νέες συνθήκες σαφώς επιβάλλουν τη διεύρυνση της ζώνης ευθύνης του νέου ρυθμιστικού και επισήμανε ότι προϋπόθεση όλων αποτελεί η οριστικοποίηση του διοικητικού μοντέλου που θα εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση.

Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η αρχιτέκτων Βιβιάννα Μεταλληνού, μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ κάνοντας μία αναφορά στο «αφανές» κομμάτι του νομοθετικού πλαισίου αλλά παρόλα αυτά ισότιμου σκέλους του σχεδίου – την προστασία του περιβάλλοντος. Ανέφερε ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος ως το σύνολο των μέτρων και κατευθύνσεων για την αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης αποτελούσε τη φιλοσοφία του νόμου από την ιδρυτική του διατύπωση και θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική παράμετρο στην εκπονούμενη νέα μελέτη, ‘όπως
–    Στην οικολογική ανασυγκρότηση της Θες/νίκης με την πρόνοια προστασίας της γεωργικής γης, των δασών, των υγροτόπων
–    Στην προστασία του τοπίου των ακτών και των περιοχών φυσικού κάλλους
–    Στην προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
–    Στον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδιαίτερα η ατμοσφαιρική, του εδάφους, των νερών, η ηχορύπανση
–    Στην αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών

Ιδιαίτερα όταν η προτεινόμενη ζώνη ευθύνης του νέου ρυθμιστικού περιλαμβάνει τρείς υγροτόπους Ραμσάρ της χώρας, είναι ιδιαίτερα επιτακτική η αναφορά του νέου σχεδίου στους φορείς διαχείρισης των περιοχών προστασίας, που παρά τις τρεις δεκαετίες θεσμικής προστασίας εξακολουθούν να υστερούν σε απαραίτητες δομές και ολοκληρωμένα σχέδια δράσης.

Από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση ο Αντινομάρχης κ Αγγούρας- π. μηχανικός ο ίδιος – προέταξε την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να τελειώσουν «οι προβλέψεις»  και να μπούμε σε εφαρμογή χωρίς να περιμένουμε τη διοικητική μεταρρύθμιση. Προέβλεψε ότι η Αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού θα έλθει πολύ αργά και μετέφερε στο σώμα την απόφαση της Νομαρχίας Θες/νίκης να προκρίνει το β΄ σενάριο της διαβούλευσης κάνοντας αναφορά ότι πρέπει να συσχετισθεί και με τους κυρίαρχους οδικούς άξονες της περιοχής. Αναφέρθηκε επίσης στν αναγκαιότητα για έλεγχο της εκτός σχεδίου δόμησης.

Ο εκπρόσωπος του νεοσύστατου Δήμου Πεύκων, κ Παπαθανασίου, ανέφερε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ο νέος σχεδιασμός να λάβει υπόψη του τα επιχειρησιακά σχέδια που συντάσσουν οι δήμοι, γιατί έτσι θα βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα και ανέφερε ότι στα Πεύκα το ΕΣ τέθηκε σε διαβούλευση και επικυρώθηκε από τους δημότες με ανοικτές διαδικασίες.

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης  κ.  Παντελής Κουκουλεκίδης μετέφερε την οικονομική οπτική στην κριτική και αξιολόγηση των ρυθμιστικών και αναπτυξιακών σχεδίων, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ανυπαρξία υλοποίησης τους.  Στην ιστορική αναδρομή της μορφής που ακολούθησε η ρυθμιστική παρέμβαση στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά το αρχικό δίπολο:  Πολεοδομία – Ανάπτυξη το οποίο αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από την ανταγωνιστικότητα η οποία εισήγαγε όρους ανασυγκρότησης- ευελιξίας για να καταλήξει στην ασυδοσία.
Επισήμανε ως κεντρικό σημείο το κυκλοφοριακό που παραπέμπει σε ροές- κοινωνικοοικονομικές ή διαδικασιών. Έτσι αναδεικνύονται ως πόλοι ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων ή και η αντίθεση πόλης- περιφέρειας, αυξάνοντας τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Ένα κεντρικό ζήτημα του νέου σχεδιασμού ανέφερε ότι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστική κατεύθυνση στις προγραμματικές κατευθύνσεις που επεξεργάζεται ο Δήμος Μυγδονίας, όπου ο ίδιος συμμετέχει ενεργά. Αναφέρθηκε στο θέμα  ποια διοικητική αρχή θα εποπτεύει τον Οργανισμού, κάνοντας το σχόλιο ότι τα χωρικά όρια κρύβουν συμφέροντα από πίσω.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Πρασίνου και του Γεωπονικού Συλλόγου Γρηγόρης Νικολαΐδης έφερε την οπτική των ελεύθερων χώρων και του πράσινου των πόλεων με απτά παραδείγματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αρμοδιοτήτων και ευθύνης γνωστών πάρκων της πόλης μας- βλ Πάρκο Γ΄Σ.Σ. ιδιοκτησία του στρατού.
Διατύπωσε το αίτημα για αιρετό περιφερειάρχη και συμμετοχή των φορέων στους Φορείς διαχείρισης – αναφερόμενος στην εισήγηση της Β. Μεταλληνού για τις προστατευόμενες περιοχές και το φάντασμα των Φορέων Διαχείρισης που αιωρούνται από το 1992. Αναφέρθηκε στη ζώνη του Δέλτα Αξιού και το εθνικό μυδοπίλαφο (ρύζι- μύδια). Ζήτησε ένα σχέδιο για το πράσινο στη Θεσσαλονίκη με αφετηρία την απόδοση όλων των ελεύθερων χώρων στην πόλη. Τα στρατόπεδα, η Βιομηχανική Κληρονομιά εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.
Πρέπει να διεκδικηθεί ένα άλλο μοντέλο πόλης με πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου και έμφαση στην ποιότητα ζωής.

Ο Τριαντάφυλλος Μυταφίδης, δημοτικός σύμβουλος της Δ. Κίνησης «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας», φιλόλογος ο ίδιος, ξεκίνησε με μία διασαφήνιση των εννοιών διάλογος- διαβούλευση και την κακοποίησή τους. Διατύπωσε την άποψή του ότι για την αλλαγή τα κινήματα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους αλλά επέστησε την προσοχή μας και στον μιθριδατισμό που κυριαρχεί στην εποχή μας: πολλά κινήματα/ λίγη συμμετοχή/ αποφάσεις κεκλεισμένων των θυρών.
Αναφέρθηκε στον «σαλονικιώτικο μεγαλοϊδεατισμό» που αποτελεί επιλογή κυρίως της νομαρχίας σε αντιδιαστολή με τις προτάσεις του «συμμετοχικού προϋπολογισμού»  που πρότεινε και παρουσίασε στην πόλη η Δημοτική Κίνηση. Τόνισε ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη τον άμεσο αλλά και τον ευρύτερο γεωγραφικό μας περίγυρο, γεγονός που θα εισάγει παραμέτρους οι οποίοι τώρα δεν υπάρχουν στις κεντρικές επιλογές του σχεδιασμού. Και επανέλαβε την πρόταση για αιρετή διοίκηση στην περιφέρεια με στόχο την ενότητα επιλογών και τη σύνθεση των επί μέρους.

Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου  κ Κυριάκος Νάνος μετέφερε μήνυμα του Προέδρου του ΔΣ Θες/νίκης και έθεσε και αυτός ερώτημα για τη διοίκηση του νέου οργανισμού

Η Ελένη Συριτζίδου έκανε την αναφορά στους ποδηλατοδρόμους σε σχέση με την προώθηση ενός άλλου μοντέλου οργάνωσης της πόλης.

Ο πολεοδόμος Γιάννης Αγγελίδης, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας του ΤΕΕΤΚΜ,  κωδικοποιώντας το θέμα διατύπωσε τα παρακάτω σημεία – διεκδίκηση:
1.    Να συσταθεί Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου, με θεσμικούς εκπροσώπους – υπήρξε σε όλες τις μεγάλες μελέτες μέχρι σήμερα και είναι πρωτάκουστο να μην υπάρχει στην επικαιροποίηση του ΡΣΘ.
2.    Να δοθεί στη δημοσιότητα – ιδιαίτερα στους φορείς- η αποτίμηση του έργου του Οργανισμού, για να αξιολογηθεί για την 20ετία της λειτουργίας του
3.    Να τεθεί εξ αρχής, η σχέση με τη διοίκηση- η κλίμακα επιπέδων διοίκησης- και το ποιος ελέγχει και τι. Εδώ εισέρχεται η συζήτηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η ενίσχυση της περιφερειακότητας έναντι της κεντρικότητας και τελικά η ενίσχυση της δημοκρατίας.
4.    Να διεκδικήσουμε μία νέου τύπου προσέγγιση όχι μόνο τεχνοκρατική
5.    Το πράσινο είναι κεντρικό ζήτημα- να υποδειχθούν και δεσμευθούν συγκεκριμένα οι μητροπολιτικοί χώροι πρασίνου

Κλείνοντας την ιδιαίτερα πλούσια και πολύπλευρη συζήτηση, όλοι ανέφεραν ότι η αειφορία και η πράσινη πολιτική πρέπει να αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του νέου σχεδιασμού.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s